Il·lustracions Editorials

Il·lustracions per Editorials Ormobook i Edebé.








De l'autor




Cartell Juguem, per El Camp d'Aprenentatge de Tarragona 







Il·lustracions per Editorial Edebé.




Cartell publicitari per Restaurant Salou.