Il·lustracions Editorials

Il·lustracions per Editorials Ormobook i Edebé.
De l'autor
Cartell Juguem, per El Camp d'Aprenentatge de Tarragona Il·lustracions per Editorial Edebé.
Cartell publicitari per Restaurant Salou.